• Czym jest Audyt firmy, czy jest konieczny i jak wygląda długotrwała współpraca czyli na czym polega współpraca z firmą Vetoptima i jakich efektów możemy się spodziewać?

  Artykuł ten powstał jako odpowiedź, na najczęściej zadawane mi przez lekarzy weterynarii lub właścicieli zakładów leczniczych pytania.

  Pierwszy podstawowym pytaniem jest :

  Co to jest ten audyt i czy jest konieczny ?

  Odpowiedź brzmi – tak jest konieczny i bez niego nie ma możliwości
  współpracy długoterminowej. Dzieje się tak dlatego, że aby ułożyć strategię
  działania i wyznaczyć cele, trzeba najpierw poznać firmę.

  Audyt to nic innego jak głęboka analiza całej firmy dotycząca jej rentowności, kierunków rozwoju, konkurencji, wizerunku w sieci, zespołu pracowników i zasad zarządzania, komunikacji z klientem i wielu innych czynników. Na podstawie takiej analizy dostajecie Państwo raport na temat tego, co można byłoby zmienić, poprawić aby zwiększyć rentowność firmy, łatwiej osiągnąć wyznaczone cele ( jeśli są one określone ), w jaki sposób ułożyć strategię działań na najbliższe miesiące / lata aby firma się rozwijała i przynosiła
  Państwu więcej satysfakcji i spełniła Wasze oczekiwania.

  Audyt wskazuje drogę działania, pokazuje mocne i słabe strony i pozwala na spojrzenie na firmę z zewnątrz, czyli oczami innej osoby, która nie jest jej pracownikiem. Pracując w jednym miejscu parę lat, nie widzimy wielu rzeczy, które nam towarzyszą i trudno nam rzetelnie ocenić swoje działania. Ja będąc z jednej strony lekarzem weterynarii, mającym wiedzę na temat leczenia i wyzwań z jakimi codziennie boryka się każdy lekarz, a z drugiej strony będąc osobą postronną i również właścicielem zwierząt, nie będącą związaną emocjonalnie z zakładem i jego pracownikami, mam możliwość rzetelnej
  oceny sytuacji ze strony zarówno lekarza, jak i klienta.

  W swojej pracy nie skupiam się na krytyce miejsc, w których pracuję a raczej na szukaniu jak najkorzystniejszych rozwiązań, dostosowanych do danego miejsca, budżetu i warunków jakie im towarzyszą.

  Ważne jest, aby w takiej analizie pamiętać o specyfice danego rynku, konkurencji, regionu Polski, zamożności i przyzwyczajeń klientów oraz ich oczekiwań. Zupełnie inaczej wygląda praca w dużych miastach jak Warszawa
  czy cała aglomeracja Śląska a inaczej w małych miejscowościach na krańcach Polski, jednak zawsze jesteśmy w stanie wypracować rozwiązania dobrane do danego rynku i możliwości właściciela.

  Czy audyt gwarantuje osiągnięcie sukcesu ? – Nie.

  Audyt to tylko początek drogi, to wytyczne, strategia, pokazane mocne i słabe strony ale do osiągnięcia sukcesu trzeba wdrożyć w życie zmiany, a to już wymaga pracy.

  Czy obowiązkowa jest współpraca długoterminowa po audycie ? – Nie.

  Podjęcie takiej współpracy zależy od Państwa i audyt wcale Was do takiej współpracy nie zobowiązuje.

  Ten rodzaj współpracy niejako zapewnia stopniowe wprowadzanie
  zmian w danym miejscu, bo audyt wskazuje nam tylko drogę a za sukces odpowiedzialna jest nasza dalsza praca nad wskazanymi kierunkami i to zazwyczaj stanowi największe wyzwanie dla właścicieli. Dzieje się tak dlatego, że brakuje nam czasu, że boimy się zmienić swoje przyzwyczajenia i oddelegować część spoczywających na nas obowiązków. Ta współpraca pomaga Państwu w pracy nie tylko nad firmą, ale również nad samym sobą. Pomaga ustalić priorytety co pozwala na dalszy rozwój.

  Na czym polega współpraca długoterminowa ?

  W większości przypadków polega to na comiesięcznych wizytach,
  ustalaniu kolejnych etapów pracy i sprawdzaniu postępów. Dodatkowo przyglądam się pracy całej załogi i proponuję szkolenia, które w mojej ocenie będą najbardziej przydatne w danej chwili, aby poprawić funkcjonowanie lecznicy.

  Szkolenia w takiej sytuacji są w cenie abonamentu.

  Czy można z tej współpracy zrezygnować w dowolnym momencie, czy trzeba się deklarować na dłuższy okres ?

  Można zrezygnować w każdym momencie, szczególnie kiedy widzimy, że nie przynosi ona zamierzonych efektów. Rezygnacja może nastąpić z każdej ze stron, również z mojej strony jako właścicielki firmy Vetoptima. Taka sytuacja może się zdarzyć wtedy, kiedy przez dłuższy czas nie ma efektów naszej
  współpracy albo wydarzenia życiowe powodują, że właściciel nie może skupić swojej uwagi na wprowadzaniu zmian. W takich sytuacjach ja staram się nie narażać Państwa na kolejne koszty oraz na obustronną frustrację wywołaną brakiem oczekiwanych efektów.

  Czy w sytuacjach szczególnych możemy zawiesić współpracę na miesiąc lub dwa ? – Tak.

  Jeśli z jakiś względów osobistych lub służbowych, nie możemy wydajnie współpracować, to lepiej jest podjąć decyzję o przerwie w takiej współpracy, niż ciągnąć coś na siłę, bez możliwości wykorzystania w pełni możliwości jakie staram się stworzyć.

  Na czym polegają konsultacje telefoniczne ?

  Pod tym pojęciem rozumiem zarówno konsultacje u nowych klientów jak i spotkania on line, zamiast comiesięcznej wizyty. W przypadku nowych klientów, nie ma obowiązku przeprowadzania wcześniejszego audytu. Można
  umówić się na spotkanie i koniecznie wcześniej nakreślić temat, na który chcecie Państwo porozmawiać. Takie spotkania trwają od jednej, do trzech godzin w zależności od tematu i wcześniejszych ustaleń.

  Czy szkolenia wymagają wcześniejszej współpracy lub audytu?

  Ten produkt nie wymaga audytu jeśli jesteście Państwo w stanie określić, czego Wam najbardziej brakuje. Zazwyczaj klienci zgłaszają się z problemami z ustalaniem i komunikacją cen, zarządzaniem zespołem, konfliktami wewnętrznymi w zespole czy też sposobami na zdobywanie większej ilości klientów a także radzeniu sobie z tzw. trudnym klientem. Ten ostatni temat pojawia się ostatnio częściej w moich rozmowach z osobami, z którymi współpracuję, bo poziom emocji, zaangażowanie i kłopoty w jasnym komunikowaniu się z właścicielami, tworzą coraz więcej nerwowych sytuacji. To ostatnie szkolenie obejmuje zazwyczaj pewne standardy zachowań przekazywane w postaci teorii a w drugiej części szkolenia pracujemy na konkretnych przypadkach, jakie zdarzają nam się w codziennej pracy i uczymy się wypracowywania najlepszych rozwiązań, tak aby weszły nam one w krew, bo towarzystwie emocji czasami trudno o racjonalne myślenie.

  Czego możecie się Państwo spodziewać po współpracy z firmą Vetoptima ?

  Na podstawie mojego dwuletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że większość firm, z którymi pracuję lub pracowałam ( większość współpracuje
  ze mną już ponad rok ) udaje nam się zwiększyć rentowność firmy i podnieść
  zyski o około 30 – 40 % w zależności od kondycji firmy i czasu jej obecności na rynku.

  Często słyszę, że potrafię motywować do działania dodając im energii.

  W wielu przypadkach udaje nam się wypracowywać jasno sprecyzowane oczekiwania wobec pracowników, co pozwala na ich lepszą pracę i większe zadowolenie z obu stron, które podnosi motywację do pracy.

  Właściciele często mówią o większym uporządkowaniu swoich działań i pracy firmy, co wiąże się z większą ilością czasu i większym zadowoleniem z pracy chociaż nie wszyscy potrafią wykorzystać ten wolny czas 😊

  Przy jasno określonych celach łatwiej jest do nich dążyć, więc małymi krokami zbliżamy się do realizacji marzeń w kontekście firmy i życia osobistego.

Zapraszam do kontaktu

lek. wet. Monika Knoppek
lp.amitpotevkepponk.m
+48 884 600 960

Kamila Kossakowska
lp.amitpotevakswokassok.k
Masz pytania? Napisz do nas.