• Komunikacja - wstęp skryptu, przygotowanego do szkolenia on line.  Komunikacja
  to wg definicji wymiana informacji między jej uczestnikami za pomocą słów ( werbalna ), gestów ( niewerbalna ) tekstów, obrazów, dźwięków czy też sygnałów elektrycznych albo fali radiowych.
  Celem komunikacji jest dzielenie się wiedzą, informacjami, ideami.
  Wg Briana Tracy : dobra komunikacja wpływa na poprawę każdej
  dziedziny życia. Nie tylko biznesowego. To, jak odnosimy się do współpracowników, wpływa na ich zaangażowanie, co z kolei przekłada się na efektywność, wydajność w pracy i jakość obsługi klienta.
  Śmiało można powiedzieć, że komunikacja w biznesie, to podstawa sukcesu.
  Największym bogactwem, kapitałem każdej firmy jest grupa jej
  zadowolonych i lojalnych klientów. Aby ich zdobyć trzeba stworzyć z nimi dobrą i trwałą relację, która spowoduje, że będę do nas wracać i polecać nas innym, bez znaczenia ile konkurencyjnych firm otworzy się w naszej okolicy.
  Badania wykonane w różnych branżach wskazują, że wciąż nie doceniamy znaczenia odpowiedniej komunikacji spychając ją na dalsze miejsce, m.in. za wiedzą pracowników i wyposażeniem firm.
  W każdej komunikacji występuje nadawca informacji i jej
  odbiorca. Niestety oprócz tych dwóch najważniejszych składowych występują również zakłócenia.

  Co to są te zakłócenia ?

  To wszystkie czynniki, które nie pozwalają nam się w 100 %
  skupić na komunikacji. Najprościej możemy je podzielić na :
  Czynniki fizyczne jak:


  • Hałas – otwarte drzwi gabinetu,
  • głośne dźwięki za oknem, słaba izolacja akustyczna gabinetów, włączone radio, telefony itp.
  • Temperatura – zarówno za niska, jak i za wysoka.
  • Zapach – nieprzyjemny, rozprasza nas i zmienia nasze nastawienie do danego miejsca.
  • Światło – zbyt ostre męczy i przebywanie w nim przez dłuższy czas, powoduje zmęczenie, podobnie, jeśli jest ono za słabe.

  Czynniki psychologiczne :

  • Stereotypy mające wpływ na odbiór naszego rozmówcy.
  • Zmęczenie – powoduje m.in. gorsze panowanie nad emocjami, problemy z aktywnym słuchaniem, roztargnienie i zapominanie.
  • Koncentrowanie się na fragmencie wypowiedzi a nie na jej całości.
  • Używanie żargonu, nie zrozumiałego dla naszego rozmówcy – to przypomina czasami rozmowę z obcokrajowcem, niektóre słowa brzmią znajomo ale jednak ich znaczenia nie znamy.
  • Krytykowanie i moralizowanie – często wpływa negatywnie na naszego rozmówcę. Nikt nie lubi słuchać „ kazań” szczególnie, kiedy się one przedłużają a niektórzy lekarze mają tendencję do kilkukrotnego wypominania błędów, takie troszkę rodzicielskie zachowanie, a najczęściej ludzie mają świadomość swojego złego zachowania i woleliby skupić się na naprawieniu tego co się stało, zamiast rozpamiętywać przeszłość.
  • Tendencja do podejmowania decyzji za innych zamiast przedstawienia im możliwych opcji ze wszystkimi ich konsekwencjami zdrowotnymi i finansowymi.
  • Uprzedzanie się do osób ze względu na ich wygląd i/lub zachowanie. Mamy taką tendencję, że chętniej pomagamy osobom, które lubimy, podobają nam się, czujemy do nich sympatię niż do takich, które nas denerwują lub odpychają.

Zapraszam do kontaktu

lek. wet. Monika Knoppek
lp.amitpotevkepponk.m
+48 884 600 960

Kamila Kossakowska
lp.amitpotevakswokassok.k
Masz pytania? Napisz do nas.